Z machu tvarujeme hlavu, poriadne obtáčame niťou, telo priviažeme dokopy s hlavou a zas oväzujeme. Vytvarujeme si uši, laby a priviažeme niťou k hlave a telu.

Z machu tvarujeme hlavu, poriadne obtáčame niťou, telo priviažeme dokopy s hlavou a  zas oväzujeme. Vytvarujeme si uši, laby a priviažeme niťou k hlave a telu.