Natrieme na zadnú stranu pásik a nalepíme na toaletný kornútok

Natrieme na zadnú stranu pásik a nalepíme na toaletný kornútok