Uši môžeme predierkovať a pretiahnuť cez ne špagát na zavesenie.

Uši môžeme predierkovať a pretiahnuť cez ne špagát na zavesenie.